Kernactiviteit van ons bureau is experimenten (TU Delft, TBS Veldzicht, Blijf van Mijn Lijfhuis), bijzondere opdrachten en interieurs.

Onze opdrachtgevers willen zich onderscheiden van anderen.

 

De portefeuille omvat o.a.

 • • Masterplannen (FPC Veldzicht, RIVM Bilthoven

 • • Haalbaarheid- en locatiestudies (o.a. Rechtbank Alkmaar).

 • • Nieuwbouw en interieur, o.a. (Expeditie Knooppunt Den Bosch, Rechtbank Alkmaar, Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht,  Laboratorium Verkeersbouwkunde TU Delft.

 • • Renovatie inclusief interieur.(TU Delft Civiele Techniek, Blijf van mijn Lijfhuis Utrecht

 • • Interieurprojecten.( o.a Secretariaat Huurcommissies Den Haag).

 • • Projecten met gebruikmaking van onze specialistische kennis van niet westerse architectuur: (Bijlmerproject, Blijf van mijn Lijfhuis, Lilongproject, advies voor European Chinese Centre, 1e Ouderenhuisvesting voor Chinezen in Nederland)

 

Flexibiliteit in functie en gebruik van het gebouw, duurzaam bouwen, innovatief/ creatief  denken zijn onderdelen van het ontwerp.

In ons bureau worden  stedenbouw, landschap,architectuur, constructie en installatietechniek in het ontwerp geïntegreerd.

Procesmatig werken, prijs- kwaliteit- en tijdsbewaking zijn voor ons essentieel.

 

Architectuur en interieur liggen in elkaar verlengde

Het voordeel om één bureau in te schakelen voor het gehele traject

van architectuur tot interieur met coördinatie over de andere disciplines bevordert efficiency in het proces. Misverstanden tussen binnenhuis- en

nieuwbouwarchitect worden op deze manier voorkomen.

 

Projectarchitecten binnen het buro:

Timmie Thio heeft bijna 19 jaar bij de Rijksgebouwendienst gewerkt aan grote en kleinere projecten.

Maarten Ruijters heeft vooral renovatieprojecten gedaan.

Ruud ten Hove, architect, heeft lang bij de Rijksgebouwendienst gewerkt  Hij heeft veel complexe renovatie en nieuwbouw projecten gedaan.

We hebben een samenwerkingsverband met andere bureaus:

Continuïteit wordt gewaarborgd doordat de projectarchitecten elkaar vervangen bij ziekte.

Ons bureau is lid van de BNA..

We hebben langdurige werkrelaties met opdrachtgevers zoals de Rijksgebouwendienst en de TU Delft.

 

Onze werkwijze:

 • • Wij  ontwikkelen samen met de opdrachtgever en/ of gebruikers  het programma van eisen en zonodig de bedrijfsvisie.

 • • Er wordt geluisterd naar de wensen van opdrachtgevers en gebruikers. Hoe werkt het bedrijf, in welke omgeving voelt men zich thuis, wat zijn hun specifieke wensen?

 • • De visie en de bedrijfscultuur van de gebruiker wordt door ons vertaald in functionele architectuur, waarbij sfeer en comfort  een belangrijke rol spelen.

 • • Samen kijken we naar voorbeelden en evalueren de ervaringen en meningen. Vaker doen we een onderzoek op specifieke onderwerpen.

 • • Belevingswaarde, sfeer, comfort voor iedereen is belangrijk en wordt besproken.

 • • Er wordt voortdurend met de opdrachtgever/ gebruiker teruggekoppeld. Op deze manier wordt consensus bereikt.

 • • Openheid naar elkaar toe.

 • • De gebruikers worden begeleid zodat ze een afgewogen beslissing kunnen nemen.

 • • Dit door o.a. alternatieven, presentaties (3 D tekeningen, schetsen, monsters, maquettes), uitleg en analyses te leveren.
  In de plattegronden is gezocht naar efficiency.

 • • Hechte samenwerking met alle adviseurs(geïntegreerd ontwerpen).

 • • Het onderhoudaspect wordt in elk stadium meegenomen.

 • • Aandacht voor nazorg.